Geheimhoudingsplicht in bemiddeling binnen organisaties

Submitted by Bart on Tue, 08/30/2016 - 12:15

De vertrouwelijkheid is voor onze Belgische wetgever een heel belangrijk uitgangspunt geweest wanneer hij wetgeving heeft ontwikkeld omtrent bemiddeling.
Dit betekent voor erkende bemiddelaars dat niets van de mededelingen of de documenten in de context van de bemiddeling, kunnen gedeeld worden.
Het komt er op neer dat alles wat tussen de bemiddelaar en de personen die deel uitmaken van de bemiddeling gebeurt, tussen hen blijft.
De wetgever heeft op die manier een virtuele ruimte gecreëerd waarin alles wat hierbinnen gebeurt ook binnen deze virtuele ruimte blijft.